صیفی و سبزیجات

لیست قیمت صیفی و سبزیجات
شوید دکتر بیژن مقدار 380 گرم
شوید دکتر بیژن مقدار 380 گرم
0 نظر
8,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
شوید دکتر بیژن مقدار 130گرم
شوید دکتر بیژن مقدار 130گرم
0 نظر
8,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
فلفل دلمه‌ای سبز بلوط - 500 گرم
فلفل دلمه‌ای سبز بلوط - 500 گرم
0 نظر
9,240تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
هویج بلوط 1 کیلوگرم
هویج بلوط 1 کیلوگرم
0 نظر
5,160تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
گوجه فرنگی بوته ای متین بلوط - 1 کیلوگرم
گوجه فرنگی بوته ای متین بلوط - 1 کیلوگرم
0 نظر
5,760تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
بادمجان گلخانه‌ای بلوط - 1 کیلوگرم
بادمجان گلخانه‌ای بلوط - 1 کیلوگرم
0 نظر
4,200تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
کاهو رسمی بلوط - 1 عددی
کاهو رسمی بلوط - 1 عددی
0 نظر
4,440تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
پیاز سفید بلوط - 2 کیلوگرم
پیاز سفید بلوط - 2 کیلوگرم
0 نظر
9,480تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
کلم سفید بلوط - 1 کیلوگرم
کلم سفید بلوط - 1 کیلوگرم
0 نظر
3,480تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
پیاز سفید بلوط - 1 کیلوگرم
پیاز سفید بلوط - 1 کیلوگرم
0 نظر
4,800تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
سیر تازه بلوط - 500 گرم
سیر تازه بلوط - 500 گرم
0 نظر
16,800تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
کلم بروکلی بلوط - 1 عدد
کلم بروکلی بلوط - 1 عدد
0 نظر
6,240تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
باقلا با پوست بلوط - 1 کیلوگرم
باقلا با پوست بلوط - 1 کیلوگرم
0 نظر
5,400تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
کلم قرمز بلوط- 1 عددی
کلم قرمز بلوط- 1 عددی
0 نظر
3,480تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
زنجبیل تازه بلوط - 500 گرم
زنجبیل تازه بلوط - 500 گرم
0 نظر
42,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
سیر خشک بلوط - 500 گرم
سیر خشک بلوط - 500 گرم
0 نظر
34,200تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
کاهو چینی بلوط - 1 عدد
کاهو چینی بلوط - 1 عدد
0 نظر
15,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
سیب زمینی هودکا - 1 کیلوگرم
سیب زمینی هودکا - 1 کیلوگرم
0 نظر
7,080تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
پیاز زرد هودکا - 1 کیلوگرم
پیاز زرد هودکا - 1 کیلوگرم
0 نظر
4,740تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
گوجه فرنگی گلخانه ای هودکا - 1 کیلوگرم
گوجه فرنگی گلخانه ای هودکا - 1 کیلوگرم
0 نظر
10,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
کدو هودکا - 1 کیلوگرم
کدو هودکا - 1 کیلوگرم
0 نظر
5,160تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
بچه هویج فیتزی فانزی با سس رنچ - 70 گرم
بچه هویج فیتزی فانزی با سس رنچ - 70 گرم
0 نظر
9,800تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
بامیه منجمد نوبر سبز وزن 400 گرم
بامیه منجمد نوبر سبز وزن 400 گرم
0 نظر
21,500تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
سیر خشک ارگانیک رضوانی – 250 گرم
سیر خشک ارگانیک رضوانی – 250 گرم
0 نظر
30,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه