میوه و سبزیجات

لیست قیمت میوه و سبزیجات
سبزی خوردن دکتر بیژن - 180 گرم
سبزی خوردن دکتر بیژن - 180 گرم
0 نظر
8,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
اسفناج برگی دکتر بیژن مقدار 180 گرم
اسفناج برگی دکتر بیژن مقدار 180 گرم
0 نظر
8,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
ریحان دکتر بیژن مقدار 100 گرم
ریحان دکتر بیژن مقدار 100 گرم
0 نظر
8,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
کرفس دکتر بیژن مقدار 400 گرم
کرفس دکتر بیژن مقدار 400 گرم
0 نظر
8,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
جعفری دکتر بیژن مقدار 130 گرم
جعفری دکتر بیژن مقدار 130 گرم
0 نظر
8,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
سبزی پلو دکتر بیژن مقدار 380 گرم
سبزی پلو دکتر بیژن مقدار 380 گرم
0 نظر
8,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
گشنیز دکتر بیژن مقدار 130 گرم
گشنیز دکتر بیژن مقدار 130 گرم
0 نظر
8,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
سبزی سوپ دکتر بیژن مقدار 380 گرم
سبزی سوپ دکتر بیژن مقدار 380 گرم
0 نظر
8,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
شوید دکتر بیژن مقدار 380 گرم
شوید دکتر بیژن مقدار 380 گرم
0 نظر
8,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
شوید دکتر بیژن مقدار 130گرم
شوید دکتر بیژن مقدار 130گرم
0 نظر
8,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
سبزی خوردن دکتر بیژن مقدار 50 گرم
سبزی خوردن دکتر بیژن مقدار 50 گرم
0 نظر
3,500تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
سبزی کوفته دکتر بیژن مقدار 380 گرم
سبزی کوفته دکتر بیژن مقدار 380 گرم
0 نظر
8,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
سالاد فصل دکتر بیژن مقدار 300 گرم
سالاد فصل دکتر بیژن مقدار 300 گرم
0 نظر
8,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
سالاد فصل دکتر بیژن مقدار 200 گرم
سالاد فصل دکتر بیژن مقدار 200 گرم
0 نظر
6,500تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
سالاد فصل دکتر بیژن مقدار 100 گرم
سالاد فصل دکتر بیژن مقدار 100 گرم
0 نظر
3,500تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
فلفل دلمه‌ای سبز بلوط - 500 گرم
فلفل دلمه‌ای سبز بلوط - 500 گرم
0 نظر
8,770تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
هویج بلوط 1 کیلوگرم
هویج بلوط 1 کیلوگرم
0 نظر
5,640تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
گوجه فرنگی بوته ای متین بلوط - 1 کیلوگرم
گوجه فرنگی بوته ای متین بلوط - 1 کیلوگرم
0 نظر
6,240تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
سیب زمینی هودکا - 1 کیلوگرم
سیب زمینی هودکا - 1 کیلوگرم
0 نظر
7,080تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
پیاز زرد هودکا - 1 کیلوگرم
پیاز زرد هودکا - 1 کیلوگرم
0 نظر
4,500تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
گوجه فرنگی گلخانه ای هودکا - 1 کیلوگرم
گوجه فرنگی گلخانه ای هودکا - 1 کیلوگرم
0 نظر
11,170تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
کدو هودکا - 1 کیلوگرم
کدو هودکا - 1 کیلوگرم
0 نظر
5,160تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
خیار گلخانه ای هودکا - 1 کیلوگرم
خیار گلخانه ای هودکا - 1 کیلوگرم
0 نظر
6,150تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
پرتقال هودکا - 1 کیلوگرم
پرتقال هودکا - 1 کیلوگرم
0 نظر
14,580تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه