شکلات، تافی و آبنبات

لیست قیمت شکلات، تافی و آبنبات
شکلات با طعم تلخ 72 درصد دوریکا مقدار 220 گرم
شکلات با طعم تلخ 72 درصد دوریکا مقدار 220 گرم
0 نظر
24,800تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
شکلات با طعم شکلات شیرین دوریکا مقدار 220 گرم
شکلات با طعم شکلات شیرین دوریکا مقدار 220 گرم
0 نظر
23,300تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
شکلات با طعم لیمو دوریکا مقدار 220 گرم
شکلات با طعم لیمو دوریکا مقدار 220 گرم
0 نظر
23,300تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
شکلات با طعم آلبالو دوریکا مقدار 220 گرم
شکلات با طعم آلبالو دوریکا مقدار 220 گرم
0 نظر
23,300تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
شکلات با طعم آناناس دوریکا مقدار 220 گرم
شکلات با طعم آناناس دوریکا مقدار 220 گرم
0 نظر
23,300تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
شکلات با طعم انار دوریکا مقدار 220 گرم
شکلات با طعم انار دوریکا مقدار 220 گرم
0 نظر
23,900تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
شکلات با طعم انگور دوریکا مقدار 220 گرم
شکلات با طعم انگور دوریکا مقدار 220 گرم
0 نظر
23,300تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
شکلات با طعم پرتقال دوریکا مقدار 220 گرم
شکلات با طعم پرتقال دوریکا مقدار 220 گرم
0 نظر
23,300تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
شیرینی با مغزی خرمایی آیدین - 350 گرم
شیرینی با مغزی خرمایی آیدین - 350 گرم
0 نظر
12,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
آبنبات خامه ای با مغزی شیری آیدین - 500 گرم
آبنبات خامه ای با مغزی شیری آیدین - 500 گرم
0 نظر
15,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
آبنبات با طعم میوه و مغز پودری آیدین - 500 گرم
آبنبات با طعم میوه و مغز پودری آیدین - 500 گرم
0 نظر
14,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
آبنبات شیری با مغزی تافی آیدین - 500 گرم
آبنبات شیری با مغزی تافی آیدین - 500 گرم
0 نظر
15,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
آبنبات نعنائی با مغزی کاکائو آیدین - 500 گرم
آبنبات نعنائی با مغزی کاکائو آیدین - 500 گرم
0 نظر
13,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
آبنبات زنجبیلی آیدین - 500 گرم
آبنبات زنجبیلی آیدین - 500 گرم
0 نظر
19,500تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
آبنبات مغزدار با طعم قهوه آیدین - 500 گرم
آبنبات مغزدار با طعم قهوه آیدین - 500 گرم
0 نظر
14,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
تافی مغزدار المان با طعم میوه ای - 1 کیلوگرم
تافی مغزدار المان با طعم میوه ای - 1 کیلوگرم
0 نظر
36,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
تافی مغزدار المان با طعم خامه توت فرنگی - 350 گرم
تافی مغزدار المان با طعم خامه توت فرنگی - 350 گرم
0 نظر
12,800تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
تافی مغزدار المان با طعم خامه توت فرنگی - 1 کیلوگرم
تافی مغزدار المان با طعم خامه توت فرنگی - 1 کیلوگرم
0 نظر
25,500تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
تافی مغزدار المان با طعم میوه ای - 350 گرم
تافی مغزدار المان با طعم میوه ای - 350 گرم
0 نظر
18,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
تافی مغزدار میوه ای المان وزن 650 گرم
تافی مغزدار میوه ای المان وزن 650 گرم
0 نظر
15,500تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
آبنبات قهوه ماردین مقدار 130 گرم
آبنبات قهوه ماردین مقدار 130 گرم
0 نظر
25,500تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
آبنبات آلبالو ماردین مقدار 130 گرم
آبنبات آلبالو ماردین مقدار 130 گرم
0 نظر
25,500تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
آبنبات سیب ترش ماردین مقدار 130 گرم
آبنبات سیب ترش ماردین مقدار 130 گرم
0 نظر
25,500تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه