کنسرو و غذای آماده

لیست قیمت کنسرو و غذای آماده
فیله سوخاری ماهی مارین - 500 گرم
فیله سوخاری ماهی مارین - 500 گرم
0 نظر
43,200تومان
2 فروشگاه
2 فروشگاه
کنسرو ماهی تن جنوب ایلیکا مقدار 180 گرم
کنسرو ماهی تن جنوب ایلیکا مقدار 180 گرم
0 نظر
16,300تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
سبزی قورمه منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم
سبزی قورمه منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم
0 نظر
6,560تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
شاتوت نوبر سبز 1 کیلوگرم
شاتوت نوبر سبز 1 کیلوگرم
0 نظر
62,500تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
ذرت شیرین منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم
ذرت شیرین منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم
0 نظر
8,880تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
سبزی کوکو منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم
سبزی کوکو منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم
0 نظر
6,560تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
انبه منجمد نوبر سبز مقدار 1 کیلوگرم
انبه منجمد نوبر سبز مقدار 1 کیلوگرم
0 نظر
119,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
سیب زمینی وجز نوبر سبز مقدار 900 گرم
سیب زمینی وجز نوبر سبز مقدار 900 گرم
0 نظر
29,850تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
باقلا لپه منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم
باقلا لپه منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم
0 نظر
16,500تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
مخلوط سبزیجات منجمد نوبر سبز وزن 400 گرم
مخلوط سبزیجات منجمد نوبر سبز وزن 400 گرم
0 نظر
8,900تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
توت فرنگی منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم
توت فرنگی منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم
0 نظر
15,750تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
لوبیا سبز برش خورده نوبر سبز مقدار 400 گرم
لوبیا سبز برش خورده نوبر سبز مقدار 400 گرم
0 نظر
7,380تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
باقلا با پوست منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم
باقلا با پوست منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم
0 نظر
5,900تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
سبزی قلیه ماهی منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم
سبزی قلیه ماهی منجمد نوبر سبز مقدار 400 گرم
0 نظر
12,800تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
کنسرو لوبیا چیتی در سس گوجه فرنگی اصالت - 380 گرم
کنسرو لوبیا چیتی در سس گوجه فرنگی اصالت - 380 گرم
0 نظر
6,900تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ هانی - 380 گرم
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ هانی - 380 گرم
0 نظر
12,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
مایه لوبیا پلو با گوشت هانی مقدار 440 گرم
مایه لوبیا پلو با گوشت هانی مقدار 440 گرم
0 نظر
29,500تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
خورش بامیه هانی مقدار 285 گرم
خورش بامیه هانی مقدار 285 گرم
0 نظر
24,800تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
شوید باقلا پلو هانی وزن 350 گرم
شوید باقلا پلو هانی وزن 350 گرم
0 نظر
17,500تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
خورش قیمه بادمجان هانی مقدار 285 گرم
خورش قیمه بادمجان هانی مقدار 285 گرم
0 نظر
25,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
خوراک لوبیا چیتی با سس گوجه فرنگی هانی - 380 گرم
خوراک لوبیا چیتی با سس گوجه فرنگی هانی - 380 گرم
0 نظر
8,600تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
کنسرو ذرت شیرین هانی - 380 گرم
کنسرو ذرت شیرین هانی - 380 گرم
0 نظر
16,600تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
خوراک لوبیا سبز با گوشت هانی مقدار 285 گرم
خوراک لوبیا سبز با گوشت هانی مقدار 285 گرم
0 نظر
18,900تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه