خشکبار

لیست قیمت خشکبار
میوه خشک هیرشا - 180 گرم
میوه خشک هیرشا - 180 گرم
0 نظر
36,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
مغز بادام درختی خام هیرشا - 200 گرم
مغز بادام درختی خام هیرشا - 200 گرم
0 نظر
52,250تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
کشمش پلویی هیرشا - 200 گرم
کشمش پلویی هیرشا - 200 گرم
0 نظر
15,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
مغز گردو هیرشا - 150گرم
مغز گردو هیرشا - 150گرم
0 نظر
39,900تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
بادام هندی خام هیرشا - 175 گرم
بادام هندی خام هیرشا - 175 گرم
0 نظر
65,550تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
آجیل مخلوط هیرشا - 1 کیلوگرم
آجیل مخلوط هیرشا - 1 کیلوگرم
0 نظر
180,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
کشمش مویز بدون هسته هیرشا - 275 گرم
کشمش مویز بدون هسته هیرشا - 275 گرم
0 نظر
33,300تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
تخمه ژاپنی هیرشا -1کیلوگرم
تخمه ژاپنی هیرشا -1کیلوگرم
0 نظر
65,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
انجیر خشک هیرشا - 200 گرم
انجیر خشک هیرشا - 200 گرم
0 نظر
45,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
بادام زمینی آستانه هیرشا - 200 گرم
بادام زمینی آستانه هیرشا - 200 گرم
0 نظر
22,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
توت خشک هیرشا - 150 گرم
توت خشک هیرشا - 150 گرم
0 نظر
29,750تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
کشمش مویز هیرشا -1کیلوگرم
کشمش مویز هیرشا -1کیلوگرم
0 نظر
99,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
بادام هندی شور زعفرانی هیرشا -1کیلوگرم
بادام هندی شور زعفرانی هیرشا -1کیلوگرم
0 نظر
272,090تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
مغز بادام درختی شور هیرشا - 200 گرم
مغز بادام درختی شور هیرشا - 200 گرم
0 نظر
55,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
بادام هندی شور زعفرانی هیرشا - 175 گرم
بادام هندی شور زعفرانی هیرشا - 175 گرم
0 نظر
65,550تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
بادام درختی پوست کاغذی هیرشا - 400 گرم
بادام درختی پوست کاغذی هیرشا - 400 گرم
0 نظر
80,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
پسته اکبری خام هیرشا-1کیلوگرم
پسته اکبری خام هیرشا-1کیلوگرم
0 نظر
220,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
توت خشک هیرشا - 1کیلوگرم
توت خشک هیرشا - 1کیلوگرم
0 نظر
135,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
توت خشک هیرشا - 400 گرم
توت خشک هیرشا - 400 گرم
0 نظر
69,700تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
نخودچی و کشمش سبز هیرشا - 250 گرم
نخودچی و کشمش سبز هیرشا - 250 گرم
0 نظر
18,700تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
آلبالو خشک هیرشا - 200 گرم
آلبالو خشک هیرشا - 200 گرم
0 نظر
14,400تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
بادام خام خشکپاک مقدار 200 گرم
بادام خام خشکپاک مقدار 200 گرم
0 نظر
57,700تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
سویا خشکپاک مقدار 400 گرم
سویا خشکپاک مقدار 400 گرم
0 نظر
12,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
پسته شور مینیاتوری خشکپاک مقدار 900 گرم
پسته شور مینیاتوری خشکپاک مقدار 900 گرم
0 نظر
242,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه