دسر

لیست قیمت دسر
مینارین قنادی منجمد کاله مقدار 450 گرم
مینارین قنادی منجمد کاله مقدار 450 گرم
0 نظر
12,800تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
پودینگ زعفرانی کاله - 100 گرم
پودینگ زعفرانی کاله - 100 گرم
0 نظر
2,800تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
کیک لاوا شکلاتی کاله مقدار 160 گرم
کیک لاوا شکلاتی کاله مقدار 160 گرم
0 نظر
7,500تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
ترایفل پرتقال و توت فرنگی کاله مقدار 100 گرم
ترایفل پرتقال و توت فرنگی کاله مقدار 100 گرم
0 نظر
6,000تومان
1 فروشگاه
1 فروشگاه
چیز کیک با سس شاه توت کاله مقدار 80 گرم
چیز کیک با سس شاه توت کاله مقدار 80 گرم
0 نظر
-
در انتظار فروشنده
1 فروشگاه
پودینگ شکلاتی کاله - 100 گرم
پودینگ شکلاتی کاله - 100 گرم
0 نظر
-
در انتظار فروشنده
1 فروشگاه
دسر پانا کوتا کاله مقدار 1000 میلی لیتر
دسر پانا کوتا کاله مقدار 1000 میلی لیتر
0 نظر
-
در انتظار فروشنده
1 فروشگاه
دسر کرم کارامل دومینو مقدار 100 گرم
دسر کرم کارامل دومینو مقدار 100 گرم
0 نظر
-
در انتظار فروشنده
1 فروشگاه
دسر بیسکویتی دومینو مقدار 100 گرم
دسر بیسکویتی دومینو مقدار 100 گرم
0 نظر
-
در انتظار فروشنده
1 فروشگاه
دسر شکلات نارگیل دومینو - 100 گرم
دسر شکلات نارگیل دومینو - 100 گرم
0 نظر
-
در انتظار فروشنده
1 فروشگاه
دسر نوشیدنی شکلات دومینو حجم 200 میلی لیتر
دسر نوشیدنی شکلات دومینو حجم 200 میلی لیتر
0 نظر
-
در انتظار فروشنده
1 فروشگاه
دسر نوشیدنی طالبی دومینو حجم 200 میلی لیتر
دسر نوشیدنی طالبی دومینو حجم 200 میلی لیتر
0 نظر
-
در انتظار فروشنده
1 فروشگاه
دسر نوشیدنی موز دومینو حجم 200 میلی لیتر
دسر نوشیدنی موز دومینو حجم 200 میلی لیتر
0 نظر
-
در انتظار فروشنده
1 فروشگاه
دسر نوشیدنی توت فرنگی دومینو حجم 200 میلی لیتر
دسر نوشیدنی توت فرنگی دومینو حجم 200 میلی لیتر
0 نظر
-
در انتظار فروشنده
1 فروشگاه
دسر توت فرنگی دومینو مقدار 100 گرم
دسر توت فرنگی دومینو مقدار 100 گرم
0 نظر
-
در انتظار فروشنده
1 فروشگاه
دسر شکلات بادام زمینی دومینو - 100 گرم
دسر شکلات بادام زمینی دومینو - 100 گرم
0 نظر
-
در انتظار فروشنده
1 فروشگاه
دسر نوشیدنی شکلاتی کاله حجم 0.125 لیتر
دسر نوشیدنی شکلاتی کاله حجم 0.125 لیتر
0 نظر
-
در انتظار فروشنده
1 فروشگاه
دسر نوشیدنی توت فرنگی کاله مقدار 0.125 لیتر
دسر نوشیدنی توت فرنگی کاله مقدار 0.125 لیتر
0 نظر
-
در انتظار فروشنده
1 فروشگاه
دسر پانا کوتا شکلاتی کاله مقدار 1000 میلی لیتر
دسر پانا کوتا شکلاتی کاله مقدار 1000 میلی لیتر
0 نظر
-
در انتظار فروشنده
1 فروشگاه
دسر نوشیدنی موز کاله مقدار 0.125 لیتر
دسر نوشیدنی موز کاله مقدار 0.125 لیتر
0 نظر
-
در انتظار فروشنده
1 فروشگاه
دسر نوشیدنی توت فرنگی کاله حجم 1 لیتر
دسر نوشیدنی توت فرنگی کاله حجم 1 لیتر
0 نظر
-
در انتظار فروشنده
1 فروشگاه
دسر نوشیدنی طالبی کاله مقدار 1 لیتر
دسر نوشیدنی طالبی کاله مقدار 1 لیتر
0 نظر
-
در انتظار فروشنده
1 فروشگاه
دسر نوشیدنی طالبی کاله مقدار 0.125 لیتر
دسر نوشیدنی طالبی کاله مقدار 0.125 لیتر
0 نظر
-
در انتظار فروشنده
1 فروشگاه
چیز کیک با سس شکلات کاله مقدار 80 گرم
چیز کیک با سس شکلات کاله مقدار 80 گرم
0 نظر
-
در انتظار فروشنده
1 فروشگاه