رم (RAM)

لیست قیمت رم (RAM)
رم کامپیوتر ای دیتا مدل Premier PC3-12800 DDR3 1600MHz 240Pin U-DIMM 4GB
رم کامپیوتر ای دیتا مدل Premier PC3-12800 DDR3 1600MHz 240Pin U-DIMM 4GB
0 نظر
333,000تومان
5 فروشگاه
5 فروشگاه
رم کامپیوتر گیل تک کانال مدل Pristine DDR4 2400MHz CL16 8GB
رم کامپیوتر گیل تک کانال مدل Pristine DDR4 2400MHz CL16 8GB
0 نظر
440,000تومان
3 فروشگاه
3 فروشگاه
رم کامپیوتر ای دیتا دو کانال مدل XPG Z1 DDR4 2400MHz CL16 8GB
رم کامپیوتر ای دیتا دو کانال مدل XPG Z1 DDR4 2400MHz CL16 8GB
0 نظر
1,570,000تومان
3 فروشگاه
3 فروشگاه
رم کامپیوتر ای دیتا دو کانال مدل XPG Z1 DDR4 2400MHz CL16 16GB
رم کامپیوتر ای دیتا دو کانال مدل XPG Z1 DDR4 2400MHz CL16 16GB
0 نظر
1,565,000تومان
3 فروشگاه
3 فروشگاه
رم کامپیوتر جی اسکیل دو کانال مدل Trident Z DDR4 3200MHz CL16 16GB
رم کامپیوتر جی اسکیل دو کانال مدل Trident Z DDR4 3200MHz CL16 16GB
0 نظر
2,299,000تومان
3 فروشگاه
3 فروشگاه
رم کامپیوتر ای دیتا دو کانال مدل XPG Z1 DDR4 2800MHz CL17 8GB
رم کامپیوتر ای دیتا دو کانال مدل XPG Z1 DDR4 2800MHz CL17 8GB
0 نظر
1,650,000تومان
3 فروشگاه
3 فروشگاه
رم کامپیوتر ای دیتا تک کانال مدل XPG Z1 DDR4 2400MHz CL16 8GB
رم کامپیوتر ای دیتا تک کانال مدل XPG Z1 DDR4 2400MHz CL16 8GB
0 نظر
800,000تومان
3 فروشگاه
3 فروشگاه
رم کامپیوتر جی اسکیل تک کانال مدل Aegis DDR4 2400MHz CL15 16GB
رم کامپیوتر جی اسکیل تک کانال مدل Aegis DDR4 2400MHz CL15 16GB
0 نظر
890,000تومان
2 فروشگاه
2 فروشگاه
رم کامپیوتر جی اسکیل دو کانال مدل Trident Z DDR4 3400MHz CL16 16GB
رم کامپیوتر جی اسکیل دو کانال مدل Trident Z DDR4 3400MHz CL16 16GB
0 نظر
2,795,000تومان
2 فروشگاه
2 فروشگاه
رم کامپیوتر کینگستون تک کانال مدل HyperX DDR4 3000MHz CL15 16GB
رم کامپیوتر کینگستون تک کانال مدل HyperX DDR4 3000MHz CL15 16GB
0 نظر
1,650,000تومان
2 فروشگاه
2 فروشگاه
رم کامپیوتر ای دیتا مدل Premier U-DIMM DDR2 800MHz U-DIMM 2GB
رم کامپیوتر ای دیتا مدل Premier U-DIMM DDR2 800MHz U-DIMM 2GB
0 نظر
269,000تومان
2 فروشگاه
2 فروشگاه
رم کامپیوتر ای دیتا چهار کانال مدل XPG Z1 DDR4 2400MHz CL16 16GB
رم کامپیوتر ای دیتا چهار کانال مدل XPG Z1 DDR4 2400MHz CL16 16GB
0 نظر
1,720,000تومان
2 فروشگاه
2 فروشگاه
رم کامپیوتر ای دیتا چهار کانال مدل XPG Z1 DDR4 2400MHz CL16 32GB
رم کامپیوتر ای دیتا چهار کانال مدل XPG Z1 DDR4 2400MHz CL16 32GB
0 نظر
3,360,000تومان
2 فروشگاه
2 فروشگاه
رم کامپیوتر جی اسکیل دو کانال مدل Ripjaws V DDR4 3200MHz CL16 8GB
رم کامپیوتر جی اسکیل دو کانال مدل Ripjaws V DDR4 3200MHz CL16 8GB
0 نظر
2,270,000تومان
2 فروشگاه
2 فروشگاه
رم کامپیوتر جی اسکیل دو کانال مدل Ripjaws V DDR4 2400MHz CL15 16GB
رم کامپیوتر جی اسکیل دو کانال مدل Ripjaws V DDR4 2400MHz CL15 16GB
0 نظر
3,195,000تومان
2 فروشگاه
2 فروشگاه
رم کامپیوتر جی اسکیل دو کانال مدل Ripjaws V DDR4 2800MHz CL15 16GB
رم کامپیوتر جی اسکیل دو کانال مدل Ripjaws V DDR4 2800MHz CL15 16GB
0 نظر
1,759,000تومان
2 فروشگاه
2 فروشگاه
رم کامپیوتر کینگ مکس تک کانال مدل DDR4 2400MHz 4GB
رم کامپیوتر کینگ مکس تک کانال مدل DDR4 2400MHz 4GB
0 نظر
280,000تومان
2 فروشگاه
2 فروشگاه
رم کامپیوتر کینگ مکس تک کانال مدل DDR4 2400MHz 8GB
رم کامپیوتر کینگ مکس تک کانال مدل DDR4 2400MHz 8GB
0 نظر
540,000تومان
2 فروشگاه
2 فروشگاه
رم کامپیوتر کینگستون تک کانال مدل DDR4 2400MHz 8GB
رم کامپیوتر کینگستون تک کانال مدل DDR4 2400MHz 8GB
0 نظر
450,000تومان
2 فروشگاه
2 فروشگاه
رم کامپیوتر ای دیتا تک کانال مدل XPG Z1 DDR4 2666MHz CL16 16GB
رم کامپیوتر ای دیتا تک کانال مدل XPG Z1 DDR4 2666MHz CL16 16GB
0 نظر
1,560,000تومان
2 فروشگاه
2 فروشگاه
رم کامپیوتر ای دیتا دو کانال مدل XPG Z1 DDR4 2400MHz CL16 32GB
رم کامپیوتر ای دیتا دو کانال مدل XPG Z1 DDR4 2400MHz CL16 32GB
0 نظر
3,340,000تومان
2 فروشگاه
2 فروشگاه
رم کامپیوتر ای دیتا تک کانال مدل XPG Z1 DDR4 2400MHz CL16 16GB
رم کامپیوتر ای دیتا تک کانال مدل XPG Z1 DDR4 2400MHz CL16 16GB
0 نظر
1,680,000تومان
2 فروشگاه
2 فروشگاه