تجهیزات ذخیره سازی دیتا

لیست قیمت تجهیزات ذخیره سازی دیتا
هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710 1TB
هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710 1TB
0 نظر
709,000تومان
13 فروشگاه
13 فروشگاه
هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710 2TB
هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710 2TB
0 نظر
1,100,000تومان
13 فروشگاه
13 فروشگاه
هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD720 1TB
هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD720 1TB
0 نظر
715,000تومان
12 فروشگاه
12 فروشگاه
هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD720 2TB
هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD720 2TB
0 نظر
1,114,000تومان
11 فروشگاه
11 فروشگاه
هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A85 2TB
هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A85 2TB
0 نظر
1,149,000تومان
11 فروشگاه
11 فروشگاه
فلش مموری ای دیتا مدل C008 8GB
فلش مموری ای دیتا مدل C008 8GB
0 نظر
52,000تومان
11 فروشگاه
11 فروشگاه
هارد اکسترنال سیگیت مدل Expansion Portable 1TB
هارد اکسترنال سیگیت مدل Expansion Portable 1TB
0 نظر
547,000تومان
11 فروشگاه
11 فروشگاه
هارد اکسترنال سیگیت مدل Expansion Portable 2TB
هارد اکسترنال سیگیت مدل Expansion Portable 2TB
0 نظر
870,000تومان
11 فروشگاه
11 فروشگاه
هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD700 1TB
هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD700 1TB
0 نظر
699,900تومان
11 فروشگاه
11 فروشگاه
هارد SSD اینترنال ای دیتا مدل SU800 128GB
هارد SSD اینترنال ای دیتا مدل SU800 128GB
0 نظر
400,000تومان
10 فروشگاه
10 فروشگاه
هارد SSD اینترنال ای دیتا مدل SU800 256GB
هارد SSD اینترنال ای دیتا مدل SU800 256GB
0 نظر
590,000تومان
10 فروشگاه
10 فروشگاه
هارد SSD اینترنال ای دیتا مدل SU650 120GB
هارد SSD اینترنال ای دیتا مدل SU650 120GB
0 نظر
265,000تومان
10 فروشگاه
10 فروشگاه
هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A80 2TB
هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A80 2TB
0 نظر
1,190,000تومان
10 فروشگاه
10 فروشگاه
هارد اکسترنال سیگیت مدل Backup Plus Slim 1TB
هارد اکسترنال سیگیت مدل Backup Plus Slim 1TB
0 نظر
539,000تومان
10 فروشگاه
10 فروشگاه
هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A80 1TB
هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A80 1TB
0 نظر
780,000تومان
10 فروشگاه
10 فروشگاه
هارد اکسترنال سیگیت مدل Backup Plus Slim 2TB
هارد اکسترنال سیگیت مدل Backup Plus Slim 2TB
0 نظر
959,000تومان
10 فروشگاه
10 فروشگاه
فلش مموری سیلیکون پاور مدل Touch T01 32GB
فلش مموری سیلیکون پاور مدل Touch T01 32GB
0 نظر
62,000تومان
9 فروشگاه
9 فروشگاه
فلش مموری اپیسر مدل AH111 32GB
فلش مموری اپیسر مدل AH111 32GB
0 نظر
55,100تومان
9 فروشگاه
9 فروشگاه
فلش مموری سیلیکون پاور مدل Touch T06 4GB
فلش مموری سیلیکون پاور مدل Touch T06 4GB
0 نظر
128,000تومان
9 فروشگاه
9 فروشگاه
هارد اکسترنال سیگیت مدل Backup Plus Portable 4TB
هارد اکسترنال سیگیت مدل Backup Plus Portable 4TB
0 نظر
1,840,000تومان
9 فروشگاه
9 فروشگاه
هارد اکسترنال ای دیتا مدل HM900 4TB
هارد اکسترنال ای دیتا مدل HM900 4TB
0 نظر
1,599,000تومان
9 فروشگاه
9 فروشگاه
هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A85 1TB
هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A85 1TB
0 نظر
790,000تومان
9 فروشگاه
9 فروشگاه
هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD700 2TB
هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD700 2TB
0 نظر
1,075,000تومان
9 فروشگاه
9 فروشگاه
هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710 Pro 4TB
هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710 Pro 4TB
0 نظر
1,910,000تومان
9 فروشگاه
9 فروشگاه