مشاوره

از گذشته برای درست انجام دادن کاری همیشه مشورت کردن با افرادی که اطلاعات درستی از یک موضوع داشتن در پیش برد کار و رسیدن به موفقیت پر اهمیت و کاربردی بود. مشاوره یک کلمه ی عربی و مصدر است که در واژه به معنای مشورت کردن با دیگران می باشد. امروزه با دادن آموزش هایی در دانشگاه ها موجب شده افرادی متخصص در زمینه های مختلف کاری ، اقتصادی ، روانشناسی و غیره تربیت ببینند و به عنوان مشاور کمک شایانی به افراد در جامعه می کنند. در واقع اصل مشاوره به این صورت تعریف می شود مشورت و دریافت کمک اطلاعاتی درباره ی یک موضوع است که بین مراجع (کمک‌گیرنده) و متخصص (مشاور) انجام می‌گیرد. مشاوره را می توان یک فرایند رشدی دانست که موجب تصمیم گیری و مشخص کردن هدف درست در امور مختلف فردی، کاری، تحصیلی افراد مختلف جامعه با موقعیت های مختلف می شود.

ابعاد مختلف مشاوره

مشاوره دارای ابعاد و طیف گسترده ای است. مشاوره تحصیلی، مشاوره خانواده، مشاوره شغلی، مشاوره توانبخشی، مشاوره ژنتیک و ... می باشد . جنبه ی روان شناختی مشاوره به روان شناسی معروف است که این نوع مشاوره به وضعیت روحی- روانی مراجع کننده می پردازد و با ایجاد جلسات متعدد کمک به کیفیت زندگی فرد از جهت روانی می کند. این نوع مشاوره فقط توسط فرد متخصص انجام می شود. دو بعد دیگر مشاوره، مشاوره ژنیتیک و اطلاعاتی است که ارتباطی با روان شناسی ندارد. امروزه مراکز مشاوره بسیاری در تمامی زمینه ها وجود دارند.

مشاور کیست؟

مشاور را می توان به فردی اطلاق کرد که با آموزش های لازم کسب شده در این زمینه، متخصص و آگاه می باشد و می تواند در روند درست کارها به شما کمک کند . مشاور در جلسات برگزار شده به تمام حرفهای شما گوش می دهد و به شما کمک می کند که برای حل مشکل راه حلی مناسب را انتخاب کنید و یا با درک درست مشکل خود ، توانایی رو به رو شدن با مشکلات را به طور راحت و کارآمد داشته باشید. این نکته را نباید فراموش کنیم که مشاور به عنوان کسی است که موجب تسهیل امور می شود و برای شما هیچ تصمیمی را نمی گیرد بلکه با تخصص خود تصمیم گیری را برای شما راحت تر می کند. برای ایجاد اثر موثر یک مشاوره ، به شناخت و ویژگی های فرد ، نوع قابلیت ها و موقعیتی که در آن قراردارد و درک درست وضعیت نیازمند می باشد تا مشاور بتواند با تکیه بر این شناخت کمک درستی به مراجه کننده داشته باشد.

مرکز مشاوره

امروزه به دلیل وجود مشکلات بسیار افراد جامعه مراکز بسیاری در شهرهای مختلف وجود دارند که به مشاوره در انواع زمینه های می پردازند. مرکز مشاوره دارای مجوز رسمی و تحت نظارت نظام روان شناختی و سازمان های ذیربط است و دارای چندین مشاور در زمینه های مختلف کاری، تحصیلی، ازدواج و ... می باشد. مراکز مشاوره خدمات مختلفی را در تمامی زمینه ها به مراجع کنندگان ارائه می دهند که موجب کیفیت زندگی فرد و انتخاب راه حل مناسب و تصمیم گیری برای وی می شود.

نمایش بیشتر