مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی یکی از زیرشاخه ها و ابعاد علم مشاوره است که در زمینه تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان راه هایی را برای رسیدن به اهدافشان ارائه می دهد. مشاوره تحصیلی به جهت تربیت و آماده سازی نیروی انسانی آینده، از اهمیت بالایی برخوردار است به طوری که عده ای از صاحب نظران، مشاوره تحصیلی را نوعی تعلیم و تربیت دانسته اند و گروهی دیگر آن را از بهترین راه های تسهیل کننده جریان تعلیم و تربیت می دانند. دانشجویان و دانش آموزان در زمینه تحصیلی با مشکلات و سوال های بسیار زیادی دچار می شوند که یک مشاور تحصیلی خوب می تواند با راهنمایی و مشاوره  در رفع این مشکلات کمک بزرگ و شایانی کند. دانش آموزان و دانشجویان می توانند در زمینه برنامه‌ریزی درسی و تحصیلی، افت تحصیلی و علل آن، تمرکز و مطالعه، مدیریت زمان، انتخاب رشته‌ی تحصیلی در دوره‌ی دبیرستان، انتخاب رشته‌ی تحصیلی دانشگاهی و ... از مشاوره تحصیلی کمک بگیرند. معمولا در همه ی مدارس و دانشگاه ها اتاقی با عنوان مشاوره تحصیلی وجود دارد که دانش آموزان می توانند با مراجعه مستقیم و یا از طریق صندوق مشاوره با مشاور تحصیلی مرکز آموزشی ارتباط برقرار کنند.

ضرورت مشاوره تحصیلی

دانش آموزان و دانشجویان قرن اخیر از حساسیت هایی برخوردار هستند. اضطراب، افسردگی، مصرف مواد مخدر، مشکلات خانوادگی، رفتارهای نابهنجار، گرایش ارتباط با جنس مخالف و... از عمده ترین مشکلات روانی اجتماعی محصلان به شمار می آیند که باعث رنج آنان و در نهایت ایجاد مشکلات اساسی در زمینه تحصیلی آنها شده است. بنابراین یک مشاوره تحصیلی خوب در رفع این مشکلات و تربیت نیروی انسانی آینده از ضرورت و اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در دوران ابتدایی مشاوره تحصیلی جنبه ی پیشگیری دارد و با رفع کمبودها و اشکالات دانش آموز، از بروز مشکلات تحصیلی و رفتاری در آینده پیشگیری می کند. مشاوره تحصیلی به خصوص در دوران راهنمایی و دبیرستان به دانش آموزان کمک می کند تا استعدادها و توانایی های خود را بشناسند و بتوانند آنها را شکوفا کنند و اگر نقصی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان مشاهده کنند با شناخت و یافتن علت افت تحصیلی این نواقص را برطرف می کنند ممکن است این علل مشکلات خانوادگی و یا مشکل روحی و جسمی دانش آموز باشد. مشاوره تحصیلی در زمینه راهنمایی انتخاب رشته ها و مشاغل نیز از اهمیت بالایی برخوردار است بسیاری از دانش آموزان با معیارهایی غیرمنطقی و کاذب در دوره ی متوسط یا دوره دانشگاهی رشته نامناسب انتخاب می کنند که در آینده آنها را با شکست شغلی رو به رو می کند. از این رو یک مشاوره تحصیلی اهمیت این انتخاب ها را برای دانش آموزان گوشزد می کند و براساس ملاک های مناسب آنها را در انتخاب رشته درست کمک می کند و این یعنی تربیت نیروی انسانی در سطوح مختلف مهارت که از نیازهای اساسی هر جامعه ای محسوب می شود. مشاوره تحصیلی در بسیاری از امور تحصیلی نظیر: تأمین بهداشت روانی دانش آموز، بررسی افت تحصیلی، آموزش شیوه های صحیح مطالعه و بهسازی حافظه، کمبود انگیزه ی تحصیلی و کاهش اضطراب امتحان می تواند به کمک دانش آموزان و دانشجویان بیاید و فردایی بهتر را برای آنها رقم بزند.

نمایش بیشتر