مهاجرت

مهاجرت به جابه جایی از یک کشور به کشور دیگر می گویند که برخی از افراد به دلیل عوامل نامساعد کشور مبدا مثل فقر، بیماری، جنگ، عدم امنیت، مسائل سیاسی و ... دست به مهاجرت به کشورهای دیگر می زنند. اما ممکن است برخی در کشور خود هیچکدام از عوامل نامساعد گفته شده را نداشته باشند اما به دلیل شرایط مساعد بهتر و امکانات بیشتر از جمله آموزش، کار و مسکن بهتر، آزادی بیشتر در مسائل مختلف اجتماعی و سیاسی قصد مهاجرت به کشور دیگر (مقصد) را پیدا می کنند. امروزه مهاجرت در تعریف عام به دلیل توسعه و پیشرفت انجام می شود.

انواع مهاجرت های بین المللی

 مهاجرین بر اساس نوع مهاجرت به چهار دسته کلی تقسیم می شوند:

 ۱- مهاجرین دائمی: در این دسته مهاجرین از دسته از افرادی هستند که دارای علم و تخصص می باشند که به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند که به فرار مغزها معروف هستند.

۲- مهاجرینی که برای کار به کشورهای دیگر می روند: این دسته از مهاجرین بیشترین سهم را در مهاجرت بین المللی دارند.

۳- مهاجرین غیر قانونی: این دسته از مهاجرین به دلیل موانعی که در مهاجرت به کشورهای دیگر را داشتند بدون داشتن مجوز دست به مهاجرت غیر قانونی می زنند.

۴- مهاجرین که در شرایط نامطلوب کشور خود دست به مهاجرت می زنند: این دسته مهاجرین جنگی، سیاسی ،پناهندگان می باشند.

راه های مهاجرت

دفاتر مهاجرت برای مهاجرت افراد راه هایی را ارائه می دهند که بر اساس شرایط فرد می توان از یکی از راه ها استفاده کرد. برخی از راه های مهاجرت عبارت است از ازدواج فرد با یک تبعه خارجی ، مهاجرت کردن با کسب ویزای تحصیلی، مهاجرت کاری در کشورهای دیگر که خود دارای چندین شیوه از جمله ثبت شرکت ، کار آفرینی و سرمایه گذاری می باشد که هر کدام از این شیوه ها خود به عنوان یکی از راه های مهاجرت تلقی می شوند ناگفته نماند که پناهندگی در کشورهای دیگر یکی از راه های غیر قانونی می باشد که ممکن است فرد طعمه ی قاچاقچیان قرار گیرد و در این باره علاوه بر از دست دادن پول ممکن است جان خویش را نیز به خطر بیاندازد.

مشاوره مهاجرت

زمانی که فرد تصمیم به مهاجرت می گیرد باید تمامی معیارها را بسنجد و درست تصمیم بگیرد چرا که مهاجرت شروعی نو در زندگی تلقی شده و بزرگترین تاثیر را بر سرنوشت و آینده دارد. امروزه به دلیل حساس بودن این موضوع دفاتری ایجاد شده اند که به افراد برای مهاجرت مشاوره می دهند. این شرکت ها دارای وکلای مهاجرتی خبره هستند که تمامی دوره های حقوق بین الملل را گذرانده اند که می توانند در امر مهاجرت و سرمایه گذاری در کشورهای دیگر به شما کمک کنند. چرا که مهاجرت به یک کشور و اخذ اقامت یا تابعیت آن کشور یک امر حقوقی می باشد. و فرد نمی تواند با توجه به موضوعات مختلف مهاجرت در رابطه با وضع کمبانسیون هایی نظیر کنوانسیون های مربوط  مالیات ، خرید ملک و سرمایه گذاری در کشور مقصد و ... با افرادی نا کاربلد مشاوره کند چرا که همه این موضوعات نیازمند به علم و تخصص کافی دارند و انجام مشاوره با افراد متخصص بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد. در زمینه ی مهاجرت تحصیلی مشاوره در زمینه ی چگونگی اخذ ویزای تحصیلی و ارائه خدماتی نظیر اخذ موافقت تحصیلی از دانشگاه ، مشاوره برای ارائه مدارک مورد نیاز ، اجاره خانه و خوابگاه در کشور مقصد صورت می گیرد. در زمینه مهاجرت کاری نیز مشاوره در جهت اخذ ویزای کاری بر اساس مهارت های فرد انجام گرفته و در زمینه ی سرمایه گذاری، مشاوره به جستجو و شناسایی فرصت های مناسب علمی در کشور مقصد می پردازد.

نمایش بیشتر