مقایسه محصولات
مقایسه 3 محصول از گروه تلسکوپنمایش تفاوت ها
نام محصولات
تلسکوپ سلسترون مدل AstroMaster 130EQ
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 50AZ
تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 80EQ
کمترین قیمت
0 تومان
1,400,000 تومان
0 تومان
امتیاز
0.0 - 0 نظر
0.0 - 0 نظر
0.0 - 0 نظر
برندسلسترونسلسترونسلسترون
گروهتلسکوپتلسکوپتلسکوپ
وضعیت موجودی موجود موجود موجود
تعداد فروشندگان 0 2 0
مشخصات اپتیک
نوع اپتیکنیوتونیشکستی آکروماتیکشکستی آکروماتیک
وزن کلی تلسکوپ12کیلوگرم2.72کیلوگرم8.62کیلوگرم
قطر دهانه5 اینچ503 اینچ
فاصله کانونی650میلی متر600میلی متر900میلی متر
نسبت کانونیF/5f/12F/11
بیشترین بزرگنمایی کاربردی307 برابر118برابر189برابر
بیشترین قدر قابل مشاهده13.11112
توان گردآوری نور345 برابر چشم انسان131 برابر چشم انسان
قدرت تفکیک نظری0.89ثانیه قوسی1.45ثانیه قوسی
جوینده
توضیحات جویندهStar Pointer5X245x24
چپقی
چشمی20mm,10mm4، 12.5 و 20 میلی متر4 و 20 میلی متر
محدوده قطر دهانهبین 115 تا 200 میلی مترتا 80 میلی متربین 80 تا 115 میلی متر
محدوده فاصله کانونیبین 600 تا 1200 میلی متربین 600 تا 1200 میلی متربین 600 تا 1200 میلی متر
مشخصات مقر
نوع مقراستواییسمتی ارتفاعیاستوایی
مدل مقرCG-3
وزنه تعادل
موتور
جستجوی خودکار
اقلام همراهسه پایه آلومینیومی
سایر قابلیت هاامکان اضافه کردن موتور ردیابسه پایه آلومینیومی