خدمات خدمات کامپیوتر

پاسخ گویی سریع و مشاوره انواع خدمات کامپیوتریخدمات و تعمیرات کامپیوتر و موبایل

021-22404040 info@fixfix.ir
فیکس فیکس، اولین و مجهزترین مرکز و کلینیک تخصصی ارائه تعمیرات و خدمات دستگاههای هوشمند الکترونیک در ایران میباشد که سرویس های خود را در دو بخش ارائه مینماید: بخش تعمیرات تخصصی بخش خدمات تخصصیبا عنایت به نیاز مشتریان عزیز به دریافت سرویس ها و خدمات نوین، که درخور و شایسته اعتماد آنها باشد و با بهره گیری از سابقه درخشان نوزده ساله به عنوان: تامین کننده قطعات اصلی، ارائه دهنده خدمات کارشناس ... بیشتر بخوانید